Новости на Клиниката за орална хирургија и имплантологија
Автологен дентински графт, најекономичен начин на коскена аугментација кој поради сличен и биолошки состав со коската се смета за ,,златен стандард". Материјалот се добива за 15 минути со помош на апаратот Smart Dentin Grinden - од сопствени здрави заби, без опасност од инфекции и автоимуна реакција.
Коскена регенерација се постигнува 6-12 недели.
Конечен резултат е зацврстување и оплеменување на коскениот гребен и иницијална стабилност на имплантот.