Клиника за Болести на забите и ендодонтот

Нашиот тим Ви нуди современи третмани на кариозни заби, фрактури, естетски недостатоци и лечење на заболувањата на пулпата на забите и околните ткива базирани на најнови техники и врвна едукација.

Услуги

Работен капацитет на клиниката:

 • кабинет (едно работно место);
 • рутинска сала (две работни места);
 • две сали за клинички интервенции (20 работни места);
 • сала за претклинички студентски вежби (10 работни места);

 

СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ 


1.Прв и контролен преглед
2.Систематски преглед
3.Конзилијарен, консултативен преглед
4.Прва помош
5.Испитување на чувствителноста на забите и нивна терапија
6.Каутеризација на полипи на пулпа или гингива
7.Полнења со амалгам на една или повеќе површини
8.Естетски полнења на една или повеќе површини на сите заби според индикација
9.Надоградување на фрактурирани заби со естетски материјали
10.Надоградување на забите со помош на парапулпални колчиња, со композитни канални колчиња и сл.
11.Лекување на длабоки кариозни лезии со директно и индиректно прекривање на пулпата
12.Витална и мортална ампутација на пулпата
13.Витална екстирпација на едно и повеќекоренски заби
14.Мортална екстирпација на едно и повеќекоренски заби по индикација
15.Лекување на едно и повеќекоренски заби со инфицирана пулпа(гангрена)
16.Лекување на воспаленија на апикалниот пародонциум на едно или повеќекоренски заби по индикација
17.Композитни инлеи
18.Ретретман-повторно лекување на неуспешно изведена канална терапија
19.Отстранување на дисколорации на забите
20.Белење на заби
21.Ендодонтска хирургија-конзилијарно
22.Рано откивање на почетни и скриени кариозни лезии

Во клиниката За болести на забот и ендодонт осевен редовните услуги кој спаѓат во товар на фондот за здравство ги вршиме и следниве услуги:

-          Естетска реставрација на простор помеѓу забите со директна композитна реставрација

-          Естетска рехабилитација со Композитни ламинати

-          Естетска рехабилитациа на анатомско-морфолошки неправилности со дирекни композитни реставраци

-          Дирекна реставрација на ендодонтски третирани заби со помош на интраканално колче

-          Белење на авитални заби 

-          Белење на витални заби

Доктори

Контакт информации

 • Телефон

  02 3299 032

 • Работно време

  7:30 - 19:30

 • Е-пошта

  contact@stomatoloskaklinika.mk

Закажете преглед