Клиника за Фиксна стоматолошка протетика

На Клиниката за фиксна стоматолошка протетика се изработуваат реставративно рехабилитирачки тераписки постапки кај делумна беззабост, тотална беззабостили нарушен џвакален систем кај пациенти од секоја возраст. Нудиме бесплатен прв преглед, без чекање, се на едно место од врвен, високо стручен тим на доктори специјалисти по стоматолошка протетика со гаранција на изработките.

Специјалистичките протетски услуги вклучуваат анамнеза, дијагностика, различни постапки на интердисциплинарно лечење и протетско згрижување на делумно и потполно беззаби пациенти. Во зависност од индикациите се изработуваат сите видови на коронки: фасетирани, телескоп, наменски коронки со ретенциски елементи (пречки, копчиња), мостови конструкции, парцијални протези, конбинирани скелетирани и тотални протези. Дознајте што е потребно за Вашите заби како би постигнале совршена насмевка.

Работен капацитет на клиниката:

 • амбуланта со 10 работни места;
 • кабинет-ординација со едно работно место;
 • заботехнички лабораториja
 • заботехничка лабораторија специјализирана за изработка на металкерамички конструкции;
 • заботехничка лабораторија специјализирана за изработка на безметални PRESS и CAD-CAM конструкции (титаниум и циркониум);

Услуги

 

На клиниката може да се добијат следните услуги:

1.      Едноделно леана надоградба
2.      Безметални CAD-CAM коронки
3.      Металкерамички коронки
4.      Наменски (атипични) коронки
5.      Телескоп коронки
6.      Металкерамички мостови
7.      Фиксно-протетички конструкции над импланти
8.      Оклузални сплинтови
9.      Kомплексни протези (протези на метален скелет во комбинација со фиксно протетички изработки и различни видови ретенциски системи – атечмени, пречки, телескоп коронки, наменски коронки)
10.    Демонтирање на стари фиксно-протетички конструкции

 

Доктори

Се изработувааат фиксни протетички конструкции со врвен квалитет.Фиксната техника ја сочинува тим од забни техничари и дипломирани стручни забни техничари, кои што Ви нудат изработка на најсовремени фиксно-протетички конструкции изработени со материјали од врвен квалитет.

Контакт информации

 • Телефон

  02 3299 017

 • Работно време

 • Е-пошта

  contact@stomatoloskaklinika.mk

Закажете преглед