РТГ

Рентген одделот е сместен во сутеренот на Клиниката. Располага со современа апаратура која овозможува непречено обавување на рентгенолошката дејност.

Просторната и функцонална организираност на одделот даваат можност за брзо и ефикасно опслужување на пациентите.
Во рамките на одделот постои и современа темна комора која преку автоматска обработка на филмовите овозможува издавање резултати за 10 минути, со што се скратува времето на чекање и не се создаваат непотребни гужви во чекалната.
 
 

Услуги

 На одделот пациентите можат да ги добијат следниве услуги:

 • интраорални снимки на забите;
 • дигитален панорамикс на забите со што се овозможува брз и квалитетен трансфер на снимки до сите клиники и оддели преку DICOM системот (приказ на РТГ снимките во дигитална верзија - ЦД медиум и РТГ термофолии);

Доктори

Контакт информации

 • Телефон

  02 3299 047

 • Работно време

  07:30 – 18:30

 • Е-пошта

  contact@stomatoloskaklinika.mk

Закажете преглед